"Trampo" Trampoline game is now launched for Android! Free shipping Norway - Ships to Europe - Flexible delivery options - Express delivery - VAT included - Easy return
"Trampo" Trampoline game is now launched for Android! Free shipping Norway - Ships to Europe - Flexible delivery options - Express delivery - VAT included - Easy return
Cart 0

Playfinity Sales display

Playfinity Salgsdisplay

Takk for at du har valgt Playfinity sitt salgsdisplay. Vår erfaring er at det er med på å øke forståelsen om hva Playfinity er, både for de som jobber i butikken, og for kundene som ser video på salgsdisplayet.


Ved bestilling av salgsdisplay aksepterer du vilkårene som beskrives i slutten av dette skrivet.

Grunn til å ha salgsdisplay

Playfinity er et helt nytt norsk konsept som ikke finnes ellers i verden. Det gjør det utfordrende å forklare hva Playfinity er for noe.


Man kan ikke si f.eks. “Det er akkurat som et GoPro kamera” eller “en Playstation” og ut fra det så kan brukeren skjønne hva det er.


Derfor har vi laget video og salgsdisplay slik at folk, både ansatte i butikken og kunder i butikken, kan se video og ut fra det skjønne hva Playfinity går ut på.


På salgsdisplayet er det også utstilt en ball, verktøy og en spillkonsoll, slik at folk kan kjenne på produktet og se hva eskens innhold består av.

Installasjon

Her forklarer vi hvordan du setter opp salgsdisplayet.

Starte selve displayet med filmen

Salgsdisplay kommer ferdig satt opp. Det behøver kun å kobles til strøm, slås på og logges på et trådløst nettverk.


Koble salgsdisplayet til strøm. Strømkilden må være permanent (som ikke slår seg av med lyset i lokalet).

Slå på displayet

“På” bryteren til displayet nås fra baksiden av salgsdisplayet. Sett forfra på displayet, så er “på” bryteren oppe til venstre, på kortsiden.Hold “på” knappen inne et par sekunder (du kjenner en liten vibrasjon). Du vil se en “LENOVO” logo og så spilles en lyd.


Vent ca 1-2 minutter. Ikke trykk på skjermen (selv om det kan være fristende). Bare vent.

Logge på trådløst nett

Etter hvert dukker det opp en hvit skjerm hvor det kommer en knapp der det står  “Connect to WiFi”. Trykk på denne og koble til trådløst nett som finnes i lokalet.


Når du er koblet på trådløst nett, trykk på den hvite trekanten nede til venstre:


Du vil nå komme tilbake til Playfinity salgsdisplay app.


Nå vil det være en annen knapp som er synlig sammen med et tekstfelt.

Ikke rediger teksten i tekstfeltet.


Du skal nå kun trykke på “PLAY VIDEO” knappen.


Fra nå skal salgsdisplayet klare seg selv så lenge den har internett og strøm.

Instruksjoner og informasjon

Kjekt å vite:

 • Video vil ikke spilles av dersom strømmen ikke er koblet til.
 • Dersom strømmen kobles fra, kommer video til å stoppe avspilling og skjermen dimmes mørk for å spare batteri.
 • Når playfinity har ny video tilgjengelig, vil salgsdisplay automatisk laste ned ny video og starte avspilling av denne.

Om skjermen er svart:

 • Om strømmen har vært borte, er kanskje batteriet gått tomt.
 • Sjekk at strømkabelen er koblet til en permanent strømkilde.
 • Slå på salgsdisplayet. Du vil se en LENOVO logo og det spilles en lyd.
 • Ikke trykk på noe. Nå skal displayet klare seg selv og starte seg opp og spille av video automatisk.

Om det står “Connect to WiFi”:

 • Det betyr at displayet ikke er på Internett.
 • Kanskje butikken har endret nettverk eller passord?
 • Logg på det trådløse nettverket på nytt. Se “Logge på trådløst nett” ovenfor.
 • Når displayet har nettverk, skal den starte avspilling av video automatisk.

Vilkår for salgsdisplay

Salgsdisplayet er Playfinity sin eiendom og det er på utlån til butikken.


Salgsdisplayet skal kun brukes til å vise playfinity-innhold og skjermen fjernstyres av Playfinity.


Du som har salgsdisplay, plikter å koble den til permanent strømnett (som ikke slår seg av med lyset i lokalet), samt å koble salgsdisplay på nettverket i butikken. Skjermen må være på nett for å hente ned relevant video, samt at skjermen kan rapportere at er operativ.


Om playfinity ser at salgsdisplay ikke har vært i kontakt med playfinity server, vil playfinity kontakte butikken for feilsøking/finne ut om skjermen ikke er på nett eller ikke har strøm.


Playfinity kan når som helst be deg returnere salgsdisplay til playfinity.

Kontaktinformasjon

Om du har problemer med salgsdisplayet, eller behøver informasjon, kontakt oss på


Support@playfinity.io